Güvenlikli İskele Kurulumu

iskele-kurulum

Güvenlikli İskele Nedir?

Güvenlikli iskele, inşaat ve endüstriyel alanlarda inşa, bakım, onarım işlerinde kullanılan geçici inşaat yapısıdır. İş iskelesi yada inşaat iskelesi olarakta bilinir. Ağırlıklı olarak inşaat projelerinde kaba inşaat ve ince inşaat safhalarında kullanılır.

İki Temel Amaç İçin Güvenlikli İskele Kullanılır

 • Cephe İskelesi
 • Kalıp Altı İskele

Güvenlikli İskele Mevzuatı

Güvenlikli iskele sistemleri ulusal ve uluslararası kalite standartlarına ve kanuni düzenlemelere göre üretilir, kurulur ve kullanılır. Ülkemizde de güvenlikli iskele kullanımı 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre güvenlikli dış cephe iskelesinde kullanılan ana elamanlar ile yardımcı elamanların kalitesi, işçi sağlığı ve çalışma koşılları ile şantiye güvenliği aşağıdaki gibi güvence aştına alınmıştır;

 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Çalışan Sağlığı Güvenliği
 • TS EN 12810-1 Cephe İskelesi Yönetmeliği
 • TS EN 12810-2 Cephe İskelesi Yönetmeliği
 • TS EN 12811-1 Geçici Donanımlar
 • TS EN 12811-2 Geçici Donanımlar
 • TS 13662 Cephe İskelelerinde Ahşap Malzeme Satndartları
 • Şantiye Alanında İş ve İşçi Sağlığı Güvenliği Tedbirleri

Güvenlikli İskele Kurulumu

Güvenlikli iskele kurulumu, iskele sisteminin oluşturan ana elemanlar ile yardımcı elamanların birleştirilmesi ve rijit hale getirilmesi ile oluşturulur. İskele kurulumu için tüm parça ve elamanların eksiksiz şekilde bir araya getirilmesi gerekmektedir. Güvenlikli İskele Sisteminin Parçaları Nelerdir?
Güvenlikli iskele sistemi bir çok parçadan ve birleştirme elamanından oluşur. Bu Parçalar Aşağıdaki gibidir;

Güvenlikli İskele Parçaları

 • Pano (Ana Taşıyıcı)
 • Yatay Borular
 • Dikey Borular
 • Çapraz Borular
 • Çalışma Platformu
 • Tırmanır Merdivenler

Güvenlikli İskele Bağlantı Parçaları

 • Alt Ayar Mili
 • Üst Ayar Mili
 • Boru Kelepçesi
 • H20 Ahşap Kalas
 • U ve T Başlık
 • İskele Tiji
 • Alt Tas
 • Üst Tas
 • Badem

Güvenlikli İskele Kurulumu Nasıl Yapılır?

Güvenlikli iskele kurulumu ulusal ve uluslaraarsı kabul gören standartlara uygun olarak yapılmalıdır. EN Güvenlikli İskele markası olarak firmamız, iş ve işçi sağlığına önem veren bu cephe ve kalıp altı sisteminin kurulumunda tüm mevzuat, yönetmelik ve kalite standartlarına uygun şekilde kurulum yapmaktadır.

Güvenlikli İskele Sisteminin Kurulum Aşamaları
 • Güvenlikli iskelenin kurulacağı proje alanında tüm alt ayar milleri talışarak çerçeve oluşturulur
 • Yatay iskele boruları çerçeveler arasına monte edilir
 • Çerçeveler arasındaki mesafeye uygun olarak yatay bağlantı borusu monte edilerek iskelenin yük taşıma kapasitesi kazandırılır
 • Merdiven ve normal yürüme platformları iskele sistemine eklenir
 • Merdivenli platform sayesinde bir üst kata çıkılarak çerçeveler kurulur ve üst katın kurulumuna başlanır
 • Üst kata ait yatay borular yerleştirilir
 • Diagonal bağlantı borusunun üst kata bağlantısı yapılır
 • Güvenlik boruları monte edilerek iskele sisteminde uç kısımlarda güvenlik sağlanır
 • Merdiven ve yürüme platformunun montajı yapılarak üst katın kurulumu tamamlanır
 • Belirlenen noktalardan montaj yapılarak iskele sistemi ceğheye sabitlenir
 • İstenilen kat yüksekliğine kadar bu işlemler tekrar ederek yapılır
 • Son kata ulaşıldığında yatay korkuluk borularının montajı yapılır
 • İskele sisteminin güvenlik borusu takıldıktan sonra kurulum tamamlanmış olur

İskele Kurulumu Yapılaırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Güvenlikli iskele kurulumu, işinde uzman, bu alanda yeterli deneyim ve tecrübeye sahip olan iskele kalıp üreticisi firmalar tarafından yapılmalıdır. Yeterli tecrübeye sahip olmayan ve yeterli kalite belgesini sağlayamamış olan firmalar ile çalışılmamalıdır. EN Güvenlikli İskele firmamız iskele sistemleri ve kalıp imalatında 40 yılı dolduran deneyim ve tecrübeye sahiptir. İşletmemizin faaliyetleri ülke sınırları içerisinde kalmamış Rusya, Türki Cumhuriyetler, Sırbistan, Almanya, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan, Fransa, Macaristan, İngiltere, Abd ve Canada'ya kadar uzanmaktadır. Yılların verdiği deneyim ve tecrübe ile güvenlikli iskele kurulumunda dünyanın her noktasında hizmet vermekteyiz.

Güvenlikli İskele Çeşitleri

 • Güvenlikli H İskele
 • Güvenlikli Flanşlı İskele
 • Güvenlikli Kule İskele
 • Güvenlikli Masa İskele
 • Güvenlikli Cephe İskelesi
 • Güvenlikli Kalıp Altı İskele